انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

انجمن باید مرجع سرمایه گذاری شود

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سومین نشست هم اندیشی هیات مدیره و اعضای دعوت شده انجمن شرکت های مشاورسرمایه گذاری و نظارت طرحها به میزبانی گروه توسعه اقتصادی بصیر روز یکشنبه 19 بهمن برگزار شد .

درآغاز آقای مهندس نیکخو نایب رئیس انجمن ، آشنائی اعضای انجمن بایکدیگر و منظورهم افزایی ،  آشنائی با اهداف و برنامه های انجمن ، همفکری درباره مسائل صنفی و ارائه پیشنهاد برای رفع آنها را از اهداف برگزاری نشست های هم اندیشی انجمن دانست .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نظربه عدم توازن درزنجیره فولاد از معدن تامحصول ،به منظورسیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک و استفاده بهینه از امکانات ، توانمندیها وسرمایه های ملی و دستیابی به هدف سندچشم انداز ، مطالعات طرح جامع فولاددرسال1393 دردستورکارقرارگرفت . هم اکنون هفت سال پی درپی است که این طرح باهدف رصدکردن بازارفولادوارزیابی تحقق اهداف تدوین شده سالانه مورد پایش قرارمی گیرد .

این گزارش چکیده مطالعات انجام گرفته مربوط به پایش سال 1399طرح جامع دفولاد کشور است . به بیان دیگر نتایج ششمین پایش طرح جامع فولاد کشور درگزارش پیش روارائه شده است .

 

 

مشاوران سرمایه‌گذاری در مدیریت ریسک پروژه‌ها اثرگذاری مثبت دارند

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در مراسم اختتامیه دومین رویداد مشاوره به کسب وکار موضوع تامین مالی در شرایط بحران، اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای متقاضی تامین مالی بانکی، تامین مالی طرح های بزرگ در شرایط بحران رویکردها و چالش ها و مشاوره سرمایه گذاری تامین مالی در شرایط بحران بررسی شد.

ایجادمیزمشاوره به کسب وکار

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نخستین نشست دومین رویداد مشاوره به کسب و کار دیروز شنبه 11 بهمن با خوشامد گویی آقای جعفر مرعشی عضو هیات مدیره کانون به شرکت کنندگان در وبینار آغازشد.

آقای محمود اولیایی رئیس هیات مدیره کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران نخستین سخنران نشست بود که با اشاره به تلاش کانون و همکاری اتاق ایران

 دومین رویداد مشاوره به کسب‌وکار از 11 بهمن برگزار می‌شود

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دومین رویداد مشاوره کسب‌وکار با هدف توسعه و تقویت مدیریت درون بنگاهی به ابتکار کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و حمایت معاونت کسب‌وکار اتاق ایران از 11 بهمن تا 16 بهمن سال جاری به مدت یک هفته به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search