انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

عضویت انجمن در کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پس از برگزاری نخستین رویداد "مشاوره به کسب و کار" به همت کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران، با همراهی اتاق ایران، شورای گفتگو، دولت، بخش خصوصی، کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در آذر سال 1398؛ موضوع خالی بودن جای انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها در بین اعضای شبکه توسط آقای مهندس داوری‌فر در جلسه هیات‌مدیره انجمن مطرح و مقرر شد که عضویت انجمن در کانون شبکه توسط ایشان پیگیری شود.

مقدمات کار در دی سال 1398 انجام شد، اما به علت شیوع کرونا این مهم به تعویق افتاد و از مهر 1399 پس از مذاکره و هماهنگی با آقای دکتر اولیایی، رییس هیات‌مدیره کانون سرانجام 10 آبان درخواست رسمی انجمن برای عضویت به همراه اساسنامه و بروشور معرفی انجمن به دبیرخانه کانون مشاوران فرستاده شد.

متعاقبا آقای مهندس داوری‌فر 26 آبان با حضور در جلسه آنلاین هیات‌مدیره کانون ضمن پاسخ به پرسش‌ها درباره زمینه همکاری‌های آینده بویژه در رویداد دوم کانون که در دی امسال برگزار خواهد شد، با اعضای هیات‌مدیره کانون به تبادل‌نظر پرداخت و در پایان این جلسه عضویت انجمن برای مدتی یک سال تصویب و به انجمن ابلاغ شد.

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search