انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

دومین رویداد مشاوره به کسب و کار

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دومین رویداد مشاوره به کسب و کاربا همت کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و با همراهی اتاق ایران ،شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق از روز شنبه 11  تاپنجشنبه16بهمن 99 برگزار می شود . در این رویداد انجمن که به تازگی به عضویت کانون درآمده است همکاری موثر و محوری دارد .

 در میزگردتامین مالی بانکی درشرایط بحران (سیستم بانکی - مشاور - سرمایه گذار ) که انجمن شرکتهای مشاورسرمایه گذاری برگزار می کند ،  آقای دکتر پدیدار رئیس هیات مدیره انجمن و مدیرمیزگرد درباره وضعیت تامین مالی کشوردرشرایط بحران سخن خواهد گفت . درپنل انجمن همچنین آقایان عبدالرضا ولی اللهی  معاون اعتباری و راهبری شعب و عضو هیات عامل بانک صنعت و معدن درباره اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای متقاضی تامین مالی بانکی ، آقای علیرضا صمدی موسس و رئیس هیات مدیره گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش درباره تامین مالی طرحهای بزرگ درشرایط بحران رویکردها و چالش ها و آقای مهندس سعید داوری فر مدیرعامل شرکت ditآلمان و رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی پادوسپان صنعت درباره مشاوره سرمایه گذاری تامین مالی درشرایط بحران سخن خواهند گفت و به پرسش های حاضران پاسخ می دهند . 

در شش روز زمان برگزاری رویدادموضوعات  " حفظ و توسعه بنگاههای بخش خصوصی درشرایط کنونی " " مدیریت سرمایه های انسانی "  ، " تحول دیجیتال و هوشمندسازی کسب وکار" ، "اموربیمه و مالیات " و  " مالی و تامین سرمایه " توسط سخنرانان مورد بحث و پرسش و پاسخ قرار می گیرد .

 

 

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search