انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

ایجادمیزمشاوره به کسب وکار

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نخستین نشست دومین رویداد مشاوره به کسب و کار دیروز شنبه 11 بهمن با خوشامد گویی آقای جعفر مرعشی عضو هیات مدیره کانون به شرکت کنندگان در وبینار آغازشد.

آقای محمود اولیایی رئیس هیات مدیره کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران نخستین سخنران نشست بود که با اشاره به تلاش کانون و همکاری اتاق ایران

برای خدمت به جامعه اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب وکار ومدیریت بنگاه ها گفت، دردهه اخیر روند توسعه علم مدیریت دربنگاه داری نوین کم شد ، ظرفیت توسعه علمی کاهش یافت وجامعه مشاوران مدیریت کشور یا مهاجرت کردند یا از این حرفه مهم جداشدند .وی خاطرنشان کرد درمحیط پرچالش کسب وکار چنانچه توانمندی علمی لازم برای غلبه برمشکلات نداشته باشیم به سرعت ازبین خواهیم رفت .

رئیس هیات مدیره کانون گفت حتی اگر بهترین محیط کسب وکار را داشته باشیم چنانچه مدیریت درون بنگاهی درست و منطبق بر روش های نوین نباشد بی نتیجه خواهد بود .

وی هدف اصلی رویداد راشناسائی چالش های اقتصادی کشور در سال پیش رو عنوان کرد و گفت تلاشمان اینست که باهمکاری خبرگان میزهائی را برای مشاوره ایجادکنیم و راهکارهای برای کمک به کسب وکارها ارائه دهیم .

آقای اولیائی آشناکردن مدیران بخش خصوصی باحرفه مشاوران مدیریت و نقش حرفه مشاوران مدیریت درتوسعه اقتصادی را دیگر هدف مهم رویداد مشاوره به کسب و کار دانست .

دومین رویدادمشاوره به کسب و کار تا 16بهمن هرروز از ساعت 15 تا 17 برگزار خواهد شد .

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search