انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

معرفی اعضای انجمن

Design Idea

شرکت مهندسی مشاور پولاد

مدیرعامل: کیوان رادفر

تماس: 88020254 -021

www.pooladce.com

Design Idea

شرکت مهندسی پادوسپان صنعت

مدیرعامل: سعید داوری‌فر

تماس: 88007145-021

www.padoospan.ir

Design Idea

شرکت مهندسین مشاور صامر صنعت

مدیرعامل: محمدرضا کمانی

تماس: 22915544-021  

www.samersanaat.com

Design Idea

شرکت مهندسی صنعتی فهامه

مدیرعامل: ساسان مهرکیان

تماس: 9-88106145-021

www.fahameh.com

Design Idea

مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک

مدیرعامل: مجید شیرانی

تماس: 36275703-031

www.fooladtechnic.ir

Design Idea

شرکت مهندسین مشاور کاهنربا

مدیرعامل: ناصر صلواتی‌زاده

تماس:88729101-021

www.kahanroba.com

Design Idea

شرکت پژوهشگران فن گستر

مدیرعامل: عبدالاحد فرج‌زاده

تماس: 033250270-041

www.pfg-co.com

Design Idea

شرکت صنعت گستران بهین

 

Design Idea

شرکت مهندسین مشاور راهنما صنعت ایرانیان

مدیرعامل: کورش نیکخو

تماس: 9-88521947-021

www.rahnamasanat.com

Design Idea

شرکت طر ح و ساخت نگراندیش

مدیرعامل: محمد عمویی

تماس: 88511455-021

www.negarandish.ir

Design Idea

گروه آیسکو ایران

مدیرعامل: رضا پدیدار

تماس: 88771289-021

www.iscogroup-ir.com

Design Idea

شرکت گروه مشاورين سرمايه‌گذاري ستاره‌صنعت‌پردازان

مدیرعامل: محمدصادق خوشنویس‌انصاری

تماس: 4-88069462-021

 www.sspc.ir

 

Design Idea

موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق

مدیرعامل: محسن شریف

تماس: 3-22779800-021

www.sepinud.com

Design Idea

شرکت مهندسین مشاور نافع امین

مدیرعامل: مجتبی قدمیاری

تماس: 88541910-021

www.nafeamin.com

Design Idea

شرکت مهندسی و فناوری راد فراگام

Design Idea

شرکت  مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر

مدیرعامل: مهدی کاشی‌زنوزی

تماس: 88366341-021

www.nikigostar.com

Design Idea

شرکت مطالعات‌وپژوهش­‌های اقتصاد دانش‌بنیان

مدیرعامل: یونس میرجلیلی

تماس: 37258121-035

www.kbeco.ir

Design Idea

شرکت آباد صنعت گیوا

مدیرعامل: هومن عمادی

تماس: 66577544-021

www.absagiva.com

Design Idea

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

مدیرعامل: علی خطیبی‌شریفیه

تماس: 88883913-021

www.daneshmandins.com

Design Idea

شرکت مهندسی و مدیریت فن‌آوران‌سامیک

مدیرعامل: محمدرضا نوری‌برکستانی

تماس: 66938992-021

www. somicgroup.ir

Design Idea

شرکت تدبیر ملت

Design Idea

شرکت آری‌تس توسعه صنعتی  

Design Idea

شرکت کارآفرینان شهاب مهر

مدیرعامل: غلامعلی شهابی ‌قهفرخی

تماس: 36302745-031

 

Design Idea

شركت مشاورين توسعه صنعت‌وسازه هرمزان

مدیرعامل: ناصر ذوالجود

تماس:  32248615-076

Design Idea

شرکت راهبر پیشگامان آموت

مدیرعامل: سحر اصلانی

تماس: 7-34202195-026

 www.raahbargroup.com 

Design Idea

شرکت کیمیا صنعت دنا

Design Idea

شرکت سایه گستران زورق

Design Idea

شرکت شباهنگ برکت

مدیرعامل: فهیمه داوری

تماس:88370148-021

www.shabahangbarekat.com

 

 

Design Idea

شرکت تدبیر پویان صنعت شمال 

 

 

Design Idea

شرکت مدیریت پروژه‌های صنعتی ابدال (مپصا)

مدیرعامل: عبدالحسین شریفی

تماس: 43649000-021

www.masaeng.com

Design Idea

شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری پروژه سپهر صدار خراسان

مدیرعامل: حسن بکائیان

تماس: 43221603-051

www.sadrainvest.ir

Design Idea

شرکت پیشبران کیفیت سامانه

مدیرعامل: رئوف کویلی

تماس:  3-38100000-083

www.pishbaran.ir

Design Idea

شرکت  راهبران هدف آرمان

مدیرعامل: امیرعلی صالحی‌قریچه

تماس:88558161-021

www.mapdaco.ir

 

Design Idea

شرکت نو ایده‌اندیشان ماشین‌سازی حسینی (نیامش)

مدیرعامل: محمدجعفر حسینی‌شیرازی

تماس:  8- 65611247-021

www.medniamsh .com

 

 

 

 

 

Design Idea

شرکت آریان مشاور مازندران

Design Idea

صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست‌فناوری

مدیرعامل: مهدی دیلم‌صالحی

تماس: 88033910-021

www.biotechfund.ir

 

 

 

Design Idea

شرکت علوم راهبردی مدیریت صنعت‌ساز

 

Design Idea

شرکت بامداد قرن دانش

مدیرعامل: نادر صفری

تماس: 44215079-021

www.bamdadgharn.ir

Design Idea

موسسه مشاوره مدیریت و اقتصاد اندیشه فاخر

مدیرعامل: بهنام عزتی‌اختیار

تماس:88198306-021

www.famec.ir

 

Design Idea

شرکت  مهندسی بازرگانی پارسیان اقتصاد شمال 

 

 

 

Design Idea

شرکت دانش‌بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت‌یاب ایرانیان

مدیرعامل: علیرضا حجازی‌فر

تماس: 26656908-021

www.behinsanat.com

Design Idea

شرکت توسعه پایدار آتیه ایرانیان 

 

Design Idea

شرکت خدمات مشاور خرد پیروز

مدیرعامل: کامبیز جامع

تماس: 86054207-021

www.kpc.co.ir 

 

 

 

 

 

Design Idea

شرکت مهندسین مشاور  پویا پرتو طرح

مدیرعامل: امیر حسین‌پور

تماس: 88411502-021

www.pouyaparto.ir


 

Design Idea

شرکت بهین اندیشان راهبر

 

Design Idea

موسسه رهنمودگران آریا

 

 


 


 

Design Idea

شرکت مهندسین مشاور  بین‌ المللی طرح گستر دنا 

Design Idea

شرکت مهندسین مشاور  طرح‌ریزی صنایع (مطصا)

 


 

Design Idea

شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان

Design Idea

شرکت آریا تجارت اسپروز

مدیرعامل: محمد نصیری

تماس: 76و 88692879-021

www.sproozco.com

 

 

 

Design Idea

موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز

مدیرعامل: مریم قدیری

تماس: 88734040-021

www.pdartf.com

 

Design Idea

شرکت بین‌المللی توسعه کسب و کار ایرسا

مدیرعامل: سعید اسماعیلی

تماس: 8-88709366-021

www.irsaaccelerator.ir

 

 

Design Idea

شرکت سامان صنعت مبتکر

 

 

 

 

Design Idea

شرکت طلایه‌داران بازار هدف فردا 

مدیرعامل: حسین اشراقی

تماس: 66932254-021

www.tbhgroup.ir

 

 

 

 

Design Idea

شرکت نگین شهر نوین

Design Idea

شرکت طرح جهانی بنای صنعت اردبیل

مدیرعامل: روح‌الله جهانی

تماس: 33732626-045

www.tejaco.ir

 

 

 

Design Idea

موسسه مطالعات انرژی سبحان

مدیرعامل: علی طاهری‌فردهنجنی

تماس: 66962743-021

www.sobhanenergy.com

 

 

 

Design Idea

شرکت مکانیک سنگ سرانزا

مدیرعامل: فرشید خدابنده‌لو

تماس: 88842023-021

www.srmco.org

 

Design Idea

شرکت نورافروز بیستون

مدیرعامل: سیدحسین سجادی

تماس:88080808-021

www.nab-eng.com

 

 

Design Idea

گروه توسعه اقتصادی بصیر

 

Design Idea

گروه مشاورین جاوید

Design Idea

شرکت بهبود صنعت مشاور پارسیان

 

Design Idea

شرکت مشاوران کسب و کار ایسان کاوش

 

Design Idea

گروه ماندگار نیک آوای ایرانیان

مدیرعامل: نگار اردکانیان

تماس: 22776475-021

www.manadvisory.ir

Design Idea

شرکت آتی پژوه اوج (ماکسیمم)

Design Idea

شرکت آریا تدبیر شریف

مدیرعامل: سیدمرتضی مسئول‌صنعتی

تماس: 44724866-021

 

Design Idea

شرکت آرمان طرح سینا پارس

مدیرعامل: مهدی ملکی زاغمرزی

تماس: 88820458-021

www.armanin.ir

 

 

 

 

 

Design Idea

شرکت پارس رابین خاوران

مدیرعامل: احسان علیدوست

تماس: 05632457004-056

www.etarh.com

 

 

 

 

 

 

Design Idea

شرکت پارسیان کشت هکمتان

مدیرعامل: سمیه امانی

تماس: 32513629-081

 

 

 

 

Design Idea

شرکت فنی بازرگانی پیشرو انرژی گستر آوین (آویتک)

مدیرعامل: غلامعباس شکاردنیار

تماس: 44051652-021

www.avitec.ir

 

Design Idea

شرکت مهندسین مشاور آب سازه اسپوتا

مدیرعامل: رامین مختارزاده‌آذر

تماس: 33371598-044

www.asacon.ir

 

 

 

Design Idea

شرکت اعتمادسازان توی

Design Idea

شرکت نوآوران پارس نگین دزفول

مدیرعامل: سعید باغکار

تماس:4224306-061

 

Design Idea

شرکت تدبیرگران فنی مالی عصرجدید

مدیرعامل: مریم غافری

تماس: 22756099-021

 

Design Idea

شرکت ساویان سیستم غرب

 

 

 

Design Idea

شرکت مهندسی مشاور اقتصاد آب‌مهاب‌رابین

مدیرعامل: علیرضا قدیمی

تماس: 37684005-051

  info@rabin-ecowater.com

 

Design Idea

شرکت مهندسی کیان اندیش ماندگار

مدیرعامل: مجتبی رنگریز

تماس: 26501296-021

  kamecoir@gmail.com

 

Design Idea

شرکت ...

شرکت مهندسی کیان اندیش ماندگار

مدیرعامل: مجتبی رنگریز

تماس: 26501296-021

  kamecoir@gmail.com

 

Design Idea

شرکت ....

شرکت مهندسی کیان اندیش ماندگار

مدیرعامل: مجتبی رنگریز

تماس: 26501296-021

  kamecoir@gmail.com

 

Design Idea

شرکت ...

شرکت مهندسی کیان اندیش ماندگار

مدیرعامل: مجتبی رنگریز

تماس: 26501296-021

  kamecoir@gmail.com

 

Design Idea

شرکت ...

شرکت مهندسی کیان اندیش ماندگار

مدیرعامل: مجتبی رنگریز

تماس: 26501296-021

  kamecoir@gmail.com

 

Design Idea

شرکت ...

شرکت مهندسی کیان اندیش ماندگار

مدیرعامل: مجتبی رنگریز

تماس: 26501296-021

  kamecoir@gmail.com

 

Design Idea

شرکت ....

شرکت مهندسی کیان اندیش ماندگار

مدیرعامل: مجتبی رنگریز

تماس: 26501296-021

  kamecoir@gmail.com

 

Design Idea

شرکت ...

شرکت مهندسی کیان اندیش ماندگار

مدیرعامل: مجتبی رنگریز

تماس: 26501296-021

  kamecoir@gmail.com

 

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search