انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

شرکت تدبیرگران فنی مالی عصرجدید

شماره عضویت: 9906412

سال عضویت: 1399

شماره ثبت: 534035

شناسه ملی شرکت: 14007953549

 

نوع شركت: مسئولیت محدود

نام مدیرعامل: مریم غافری

سطح تحصیلات: کارشناسی‌ارشد

تعداد کارکنان: 4

ایمیل: noushingha@gmail.com

تلفن: 22756099-021

نشانی پستی دفتر مركزی: تهران، خیابان نیاوران، خیابان مژده (مقدسی)، پلاک 92

زمینه‌های اصلی فعالیت شرکت
  • امکا‌ن‌سنجی و تهیه طرح‌های توجیهی، فنی، مالی و اقتصادی
  • نظارت بر مصرف تسهیلات

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search