انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

شرکت نوآوران پارس نگین دزفول

شماره عضویت: 9906411

سال عضویت: 1399

شماره ثبت: 3204

شناسه ملی شرکت: 10861174339

 

نوع شركت: سهامی خاص

نام مدیرعامل: سعید باغکار

سطح تحصیلات: کارشناسی

تعداد کارکنان: 7

تلفن: 4224306-061

نشانی پستی دفتر مركزی: خوزستان، دزفول، خیابان حافظ، بین خیابان 45 متر و خیابان حافظ

زمینه‌های اصلی فعالیت شرکت
 • بررسی ایده‌ها
 • انجام پیش طرح توجیهی
 • انجام طرح توجیهی کامل
 • مشاوره اجرایی ایده تا اجرا
 • انجام مطالعات بازار
 • مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح‌های توجیهی فنی، مالی و اقتصادی
 • مشاوره تامین مالی و سرمایه‌گذاری طرح‌ها و تهیه طرح کسب و کار
 • نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح‌ها 
 • نظارت فنی و کنترل فنی پروژه‌ها  
 • اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
 • مشاوره سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات فنی و مهندسی، مطالعاتی، تحقیقاتی و مشاوره‌ای

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search