انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

معرفی انجمن

اساسنامه انجمن

شرح خدمات انجمن

حق الزحمه مشاوران

خط‌ مشی اعضای انجمن

استراتژی انجمن

اهداف و ماموريت های انجمن

توانايی های اعضای انجمن

دستاوردهاي انجمن

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search