انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

آیین‌نامه اعطای نمایندگی

الف -  کليات:

با توجه به نقش انجمن در دستيابی به اهداف تعيين‌شده برای اعتلای حرفه مشاور سرمايه‌گذاری در سطح کشور، افزايش تعداد اعضا و گسترش فعاليت‌های آنها، ضرورت توسعه فعاليت خود در تمامی استان‌های کشور و ايجاد امکان برقراری ارتباط نزديک‌تر با مشاوران سرمايه‌گذاری در استان‌های ديگر؛ نياز به ايجاد دفاتر نمايندگی در استان‌ها و حوزه‌هایی که انجمن دارای عضو است، وجود دارد و مورد درخواست اعضاست.

ب -  هدف:

 • سازماندهی حرفه مشاوره سرمايه‌گذاری در استان‌های کشور
 • تسهيل ارتباطات انجمن در محل فعاليت اعضا در استان و منطقه
 • گسترش فعاليت‌های مشاوره سرمايه‌گذاری و نظارت طرح‌ها در استان‌ها
 • جذب اعضای جديد و سرويس‌دهی مناسب به آنها
 • توسعه و گسترش فعاليت‌های انجمن در استان‌های محل فعاليت اعضا
 • آگاهی از مشکلات خاص اعضا در استان‌ها و کوشش برای رفع آنها
 • توزيع مزيت‌های بدست آمده از طرف انجمن برای اعضا در سطح کشور
 • استفاده از تجربيات اعضا در استان‌های مختلف برای ساماندهی بهتر حرفه مشاور سرمايه‌گذاری
 • نمايندگی انجمن در استان‌های محل ماموريت و برقراری ارتباطات لازم با ارگان‌های ذيربط

ج -  تعاريف:

انجمن: انجمن شرکت‌های مشاور سرمايه‌گذاری و نظارت طرح‌ها

دفتر نمايندگی منطقه‌ای: دفتری است که به درخواست يکی از اعضای انجمن طبق ضوابط اين آیین‌نامه و پس از تایيد انجمن ايجاد می‌شود و توانایی‌های ارائه خدمات مورد نظر را دارد. دفتر نمايندگی پس از ارزيابی و پيشنهاد دبير انجمن و تایيد هيات‌مديره اعطا می‌شود.

منطقه: محدوده جغرافيایی فعاليت دفتر نمايندگی است که طبق تصميم و تقسيم‌بندی انجام شده توسط انجمن مجوز فعاليت برای دفتر در آن حوزه جغرافيایی صادر می‌شود. منطقه معمولا محدود يک يا چند استان را در بر می‌گيرد.

مرجع پذيرش، ارزيابی و ارتباط با نمايندگی‌ها دبيرخانه انجمن است.

مرجع نهائی اعلام صلاحيت متقاضيان دفتر نمايندگی و تائيد گزارش عملکرد و نظارت بر آنها هيات‌مديره انجمن است.

د - شرايط احراز:

شرايط احراز اعضای انجمن برای تصدی امور مربوط به نمايندگی منطقه‌ای انجمن به اين شرح است:

1- دارای شخصيت حقوقی ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌های استان يا حوزه مورد نظر باشند (حد اقل دو سال از تاريخ ثبت شرکت گذشته باشد) و تکاليف قانونی مرتبط با ثبت مانند ارائه اظهارنامه مالياتی، بيمه و .. را انجام داده باشند.

2- عضويت حقوقی در انجمن شرکت‌های مشاور سرمايه‌گذاری که حد اقل يکسال از تاريخ عضويت گذشته باشد.

3- داشتن سند مالکيت يا اجاره‌نامه معتبر برای محل دفتر شرکت

4- حسن شهرت و اعتبار در استان يا حوزه مورد نظر

5- داشتن حداقل امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی در دفتر شرکت (تلفن، فکس، کامپيوتر، اينترنت و ...

6- داشتن حداقل نيروی انسانی لازم (مديرعامل، امور اداری و بخش کارشناسی تهيه طرح‌های توجيهی و نظارت طرح‌ها بصورت تمام وقت)

7- تهيه حداقل 5 طرح مشاوره در زمينه امکان‌سنجی و طرح‌های توجيهی و نظارت بر طرح‌ها در منطقه فعاليت در دو سال گذشته (به تائيد هيات‌مديره انجمن)

8- داشتن توان مالی مناسب و کافی برای اجرای وظايف محوله (به تایيد هيات‌مديره انجمن)

9- داشتن حسن شهرت و انگيزه مناسب برای دريافت نمايندگی انجمن و انجام فعاليت‌های صنفی غيرانتفاعی و ارائه برنامه اجرائی قابل قبول

10- ارائه برنامه مناسب برای گسترش فعاليت‌های انجمن در حوزه مربوط

توضيح: موارد 1 ،2 ،3 و 7 با ارائه مدارک و اسناد و ديگر موارد از طريق ارائه مدارک، جمع‌آوری اطلاعات و بازديد و در نهايت ارزيابی و تشخيص هيات‌مديره انجمن احراز می‌شوند.

ه -  روند تاسيس دفتر نمايندگی انجمن:

 • وجود حداقل سه شرکت عضو در منطقه برای پذيرش درخواست نمايندگی الزامی است.

تبصره: نمايندگی‌هایی که قبلا تاسيس شده‌اند بايد ظرف دو سال خود را با اين آیين‌نامه تطبيق دهند.

 • دريافت مدارک و سوابق مربوطه از متقاضيان
 • ارزيابی مدارک، سوابق، اهداف، برنامه‌ها، بازديد و مصاحبه با متقاضيان توسط دبير انجمن
 • بازديد نمايندگان هيات‌مديره از منطقه و بررسی شرايط متقاضيان از بين واجدان شرايط
 • انتخاب واجدان شرايط با نظر دبيرکل و تایید هيات‌مديره

تبصره: پس از انتخاب يک شرکت از بين واجدان شرايط با تصويب هيات‌مديره با امضای تفاهم‌امه مسئوليت موقت دفتر نمايندگی به مدت شش ماه  به متقاضی اعطا می‌شود و پس از اين مدت در صورت تایيد عملکرد توسط دبيرکل و تصويب هيات‌مديره عنوان نمايندگی منطقه‌ای انجمن به مدت يکسال ديگر صادر می‌شود.

و -  چگونگی نظارت بر دفتر نمايندگی:

 • کنترل و پايش پيشرفت برنامه اجرائی ارائه شده
 • دريافت گزارش‌های عملکرد سه ماهه ازنمايندگی
 • نظرسنجی‌های شش ماهه از کليه اعضای انجمن در منطقه درباره عملکرد دفترنمايندگی
 • بررسی و ارزيابی مکاتبات و اسناد مرتبط با فعاليت انجمن در دفتر نمايندگی در صورت لزوم

توضيح: نتايج پايش و ارزيابی عملکرد در دبيرخانه انجمن بررسی می‌شود و بازخوردهای لازم به دفتر نمايندگی و هيات‌مديره ارائه و حسب مورد بر اساس مفاد آیين‌نامه و تفاهم‌نامه تصميمات مقتضی گرفته و اجرا می‌شود .

ز -  وظايف و مسئوليت‌های دفتر نمايندگی منطقه‌ای انجمن:

 • اطلاع‌رسانی در باره انجمن و ارتقا جايگاه آن در استان
 • برقراری ارتباط مستمر با انجمن‌های صنفی، علمی، اجتماعی و سازمان‌های مربوط که در محدوده نمايندگی فعاليت دارند.
 • همکاری در زمينه اطلاع‌رسانی و توزيع نشريات و مکاتبات انجمن، نرم‌افزارهای رايانه‌ای، فيلم‌های علمی، آموزشی و ... که از طرف انجمن مشخص می‌شود.
 • معرفی انجمن به نهادهای مرتبط استانی
 • هماهنگی، برنامه‌ريزی و اجرای فعاليت‌های مربوط به انجمن، برای مشارکت و حضور انجمن در نمايشگاه‌ها، سمينارها، کنفرانس‌ها و ...
 • عضوگيری
 • شناسایی و جذب شرکت‌های مشاوره سرمايه‌گذاری که در حوزه مربوط فعاليت می‌کنند.
 • دريافت مدارک و کمک به انجمن در ارزيابی اوليه صلاحيت متقاضيان عضويت
 • ارتباط اعضا
 • تشکيل کميته‌های استانی انجمن و نظارت بر عملکرد کميته‌ها
 • رسيدگی و رفع اختلافات ميان اعضای انجمن در محدوده دفتر نمايندگی با هماهنگی انجمن
 • اطلاع‌رسانی به موقع نامه‌ها، ابلاغيه‌ها و اخبار انجمن به اعضا در منطقه محل فعاليت (مواردی که از طرف انجمن به نمايندگی محول می‌شود) - رونوشت تمام مکاتبات نمايندگی به انجمن فرستاده خواهد شد .
 • حل و فصل مشکلات اعضا در ارتباط با مشتريان، ارگان‌ها و نهادها نظير بانک، بيمه و دواير دولتی در منطقه فعاليت
 • تشکيل جلسه برای حل مشکلات اعضا در محدوده منطقه فعاليت و ارائه گزارش آن به انجمن
 • همکاری با انجمن در برگزاری سمينارها و جلسات مرتبط با اعضا يا سمينارها و کنفرانس‌های ديگر در منطقه
 • اطلاع‌رسانی به اعضا انجمن در مورد فرصت‌های کاری
 • همکاری در رفع مشکلات اعضا در مورد مسائل اداری در استان مورد نظر با هماهنگی انجمن و از طريق روش‌های تعيين شده توسط انجمن
 • برگزاری نشست‌های منطقه‌ای انجمن برای ايجاد تعامل و همکاری اعضا به صورت مستمر
 • همکاری و ارتباط دفتر نمايندگی با انجمن
 • برنامه‌ريزی برای فعاليت‌های ادواری و سالانه نمايندگی بر اساس اهداف و برنامه‌های سالانه انجمن
 • برگزاری انتخابات برای تعيين مسئول نمايندگی در پايان دوره مطابق با آیين‌نامه انجمن
 • همکاری در برگزاری برنامه‌های آموزشی، جشنواره‌ها ، کنفرانس‌ها و ... که از طرف انجمن پيشنهاد می‌شود
 • همکاری با انجمن در برنامه‌ريزی و ساماندهی بازديدهای علمی از مراکز صنعتی، فرهنگی و علمی در محدوده فعاليت نمايندگی
 • ارائه گزارش عملکرد سه ماهه به انجمن و ديگر گزارش‌های درخواستی انجمن، حسب مورد
 • همکاری با انجمن برای بررسی و تعيين صلاحيت متقاضيان عضويت که در منطقه فعاليت نمايندگی قرار دارند
 • ارائه گزارش از تعامل اعضا در زمينه فعاليت‌های مرتبط با انجمن به دبيرخانه به منظور تعيين ميزان مشارکت اعضا منطقه‌ای با انجمن
 • گزارش اقدامات يا رفتارهای خلاف اخلاق حرفه‌ای و استاندارد انجمن در اين زمينه اعضا و شکايات کارفرمايان از عملکرد مشاوران سرمايه‌گذاری عضو انجمن
 • حضور در جلسات هماهنگی بين نمايندگی و انجمن
 • ارائه پيشنهادهای سازنده برای بهبود و گسترش فعاليت‌های انجمن و ارتقا حرفه مشاوه سرمايه‌گذاری و نظارت طرح‌ها در منطقه مربوطه

ح - تعهدات دفتر نمايندگی:

 • رعايت کامل شئونات و اخلاق حرفه‌ای
 • اجرای کامل مفاد اساسنامه، آیين‌نامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌هایی که از طرف انجمن ابلاغ می‌شود.
 • استفاده نکردن از نام و شرايط حرفه‌ای انجمن به نفع خود يا افراد و شرکت‌های ديگر
 • دريافت نظر و تایید انجمن در فعاليت‌هایی که تاکنون انجام نشده است يا خارج از آیين‌نامه‌ها و دستورات انجمن است .
 • واگذار نکردن فعاليت‌های نمايندگی انجمن به افراد يا شرکت‌های ديگر
 • رفتار عادلانه و منصفانه با اعضای انجمن در حوزه نمايندگی

ط - تعهدات و تسهيلات انجمن در برابر دفتر نمايندگی:

 • اعطای گواهی نمايندگی انجمن
 • در نظر گرفتن اولويت برای مديران و پرسنل واجد صلاحيت نمايندگی در شرايط يکسان برای استفاده از امکانات آموزشی پيشنهادی به انجمن
 • گرفتن سهميه و معرفی مديران دفتر نمايندگی به سمينارها، کنفرانس‌ها و همايش‌های دعوت شده از انجمن

ی-  موارد سلب اختيار و لغو مسئوليت دفتر نمايندگی

 • هرگونه سوء استفاده از موقعيت ايجاد شده به منظور تامين منافع خصوصی
 • سوء استفاده از نام، نشان (آرم) يا اعتبار انجمن
 • اعلام نارضايتی بيش از 50 درصد اعضای انجمن در منطقه فعاليت دفتر نمايندگی
 • انجام ندادن امور محوله به صورت موثر
 • ناکارآمدی در جذب اعضای جديد و سرويس‌دهی به اعضای انجمن با توجه به ارزيابی‌‎ها و بررسی‌های انجام شده توسط دبيرخانه و هيات‌مديره

توضيح اثبات موارد بالا بنابر دلايل کافی با تشخيص دبيرخانه و تایيد هيات‌مديره انجمن خواهد بود.

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search