انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

بازرس

ماده 43 بازرس:

یکنفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل از داخل یا خارج از اعضا توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می‌شود و انتخاب دوباره آنها برای دوره‌های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس "انجمن" می‌شوند، باید تجربه و آشنایی کافی با وظایف و مسئولیت‌های بازرس را داشته باشند.

در صورت فوت یا  استعفا بازرس اصلی وظیفه او را بازرس علی‌البدل انجام خواهد داد.

ماده 44 - وظایف بازرس:

- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیات‌مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و ضوابط اتاق ایران و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس است و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیات‌مدیره اطلاع می‌دهد و رفع آنرا درخواست می‌کند.

- بازرس ترازنامه و گزارش‌های تهیه شده توسط هیات‌مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی "انجمن" را مورد بررسی قرار می‌دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

- بازرس حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را برای اطلاع اعضاپ تهیه و به دبیرخانه ارائه خواهد کرد.

بازرسان انجمن - (1397 تا 1398)

علی عباسی‌کناری

مهدی شاهرخ

بازرسان انجمن - (1398 تا 1399)

علیرضا حجازی‌فر

علی عباسی‌کناری

بازرسان انجمن - (1399 تا 1400)

علی عباسی‌کناری

مهدی شاهرخ

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search