انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

مجمع عمومی

ماده 12-  مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و متشکل از نمایندگان رسمی اعضای حقوقی "انجمن" است.

مجمع عمومی عالی‌ترين رکن انجمن صنفی است که از اجتماع اعضا هر سال يک بار بصورت عادی تشکيل می‌شود.

مجمع عمومی فوق‌العاده در صورت ضرورت طبق اساسنامه برگزار می‌شود.

دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در روزنامه پرشمارگان منتخب انجمن و حداقل 10 روز و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور جلسه، روز، ساعت، محل برگزاری و مقام دعوت‌کننده مجمع صورت می‌پذیرد. ضمنا دعوتنامه جداگانه‌ای توسط مقام دعوت‌کننده برای اعضا ارسال می‌شود. همزمان با انتشار دعوت در روزنامه پرشمارگان منتخب، مقام دعوت‌کننده باید از طریق اطلاع‌رسانی به معاونت تشکل‌های اتاق ایران هماهنگی کند.

نماینده هر عضو حقوقی در "انجمن" برای کاندیدا شدن باید عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت مربوطه باشد، اما برای شرکت در مجامع عمومی و انشا رای دارا بودن معرفینامه رسمی از سوی شرکت عضو کافیست. نماینده مکلف است شخصا و اصالتا در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد.

رای‌گیری در مجامع عمومی "انجمن" بصورت علنی است مگر زمانی که رای‌گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیات‌مدیره و بازرسان باشد یا به صلاحدید مجمع عمومی در موارد دیگر اقدام به رای‌گیری کتبی کند.

ماده 15 - وظایف مجمع عمومی عادی

عبارتست از:

  • شنیدن گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیات‌مدیره
  • شنیدن گزارش بازرس
  • بررسی و تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالانه "انجمن"
  • شنیدن گزارش هیات‌مدیره پیرامون برنامه و بودجه پیشنهادی سال مالی جدید
  • تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالانه اعضا و برنامه و بودجه و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های پیشنهادی
  • انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی‌البدل هیات‌مدیره
  • انتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علی‌البدل
  • انتخاب روزنامه پرشمارگان انجمن
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نیست.

ماده 20 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده

الف) تغییر و اصلاح اساسنامه "انجمن"

ب) انحلال "انجمن" و انتخاب اعضا هیات‌تصفیه

ج) سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد.

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search