انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

اطلاعات اعضای هیات‌مدیره انجمن – دوره ششم (1397– 1400)

رضا پدیدار
رضا پدیداررییس هیات‌مدیره
دکترای تحقیقات
فهیمه داوری
فهیمه داوریعضو هیات‌مدیره
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کورش نیکخو
کورش نیکخونایب‌رییس هیات‌مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مهدی داوری‌فر
مهدی داوری‌فرعضو هیات‌مدیره
کارشناس‌ارشد مهندسی مواد و متالوژی
مهرنوش قبادی
مهرنوش قبادیعضو هیات‌مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مصطفی خسروشاهلی
مصطفی خسروشاهلیعضو هیات‌مدیره
کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک
محسن صادقیان
محسن صادقیانعضو هیات‌مدیره و خزانه‌دار
کارشناسی مدیریت امور بانکی

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search