انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

اهداف و ماموريت‌ها

 •  ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي و شناسايي متقاضيان از طريق كسب اطلاعات پروژه‌هاي توسعه‌اي
 • همكاري براي استقرار نظام منطقي بررسي فني و اقتصادي طرح‌ها
 • سازماندهي به امور مشاوران و هماهنگي آنها با تامين‌كنندگان منابع مالي و كمك به توسعه اقتصادي كشور و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي آنها
 • ارزيابي درست طرح‌هاي اقتصادي براي سيستم بانكي به منظور اعطاي تسهيلات و رهن اصل طرح‌ها
 • تامين حقوق و دفاع از منافع مشترك حرفه‌اي اعضا
 • هماهنگي و همفكري با دولت و ديگر نهادهاي كشوري براي رفع مشكلات
 • بهبود نظام اجرايي كشور در زمينه‌هاي توسعه صنعتي و سرمايه‌گذاري
 • ايجاد پايگاه براي اعضا بمنظور بهره‌مندي از خرد جمعي
 • گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و نهادهاي ملي، دولتي، داخلي و خارجي
 • افزايش كيفيـت حرفــه‌‎اي از طريـق ارتقا سطح تخصصـــي مشاوران
 • ترويج حرفه معماري اقتصادي و سرمايه‌گذاري با بكارگيري شيوه‌هاي نوين
 • دستيابــي به بازارهاي جـــديد از راه ارائــه طرح هاي جذاب و مورد پذيرش
 • هدايت انجمن بسوي حرفه‌اي شدن كامــل
 • گسترش حيطه نفوذ به كليه بازارهاي هدف
 • ارتقا جايگاه انجمن و بسط دامنه حضور آن در مراجع تصميم‌سازي و تصميم‌گيري
 • تسريع، تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي
 • حمايت از منافـــع فردي و گروهي شركت‌هاي عضو انجمن
 • پيشبرد توسعه كمي و كيفي خدمات فني و مهندسي و جذب منابع مالي و تكنولوژي و دانش فني در عرصه فعاليت‌هاي مصوب كشور و برنامه‌هاي توسعه‌اي در اختيار
 • گسترش ارتباطات ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي به منظور ايجاد تشكل‌هاي مشترك در راستاي حمايت‌گري از حقوق اعضا و تسهيل روابط تجاري و حقوقي آنها با سازمان‌ها و نهادهاي مسئول طرح‌هاي توسعه‌اي در كشور
 • معرفي شركت‌هاي داراي ظرفيت مناسب، ارتقا و ظرفيت‌سازي در شركت‌ها بمنظور حضور موفق در بازارهاي ملي و منطقه‌اي، كمك به هم‌افزايي شركت‌ها به منظور ارتقا توان فني و مالي، ارائه پيشنهاد و نظر كارشناسي در مورد توان شركت‌هاي عضو و ارائه طرح‌هاي پيشنهادي به منظور رساندن سطح توانايي شركت‌ها به استانداردهاي رقابتي
 • نظام‌مند كردن ارتباطات متقابل في‌مابين شركت‌هاي عضو و نظارت بر عملكرد آنها بمنظور فراهم‌آوري زمينه‌هاي ارتباطي موثر با كارفرمايان و تصميم‌گيرندگان طرح‌هاي توسعه‌اي در كشور

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search