انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

چگونگی تشکیل و دستاوردها

انجمن شرکت‌های مشاوران سرمايه‌گذاري و نظارت طرح‌ها با وجود تعداد كم اعضاي خود بعنوان مرجع اصلي سرمایه‌گذران طرح‌هاي ايجادي و توسعه‌اي كشور بشمار مي‌رود و بطور متوسط با تهيه، تنظيم و ارائه طرح‌هاي مطالعاتي و توجيهي اقتصادي به صنايع مختلف كشور صرفه‌جويي‌هاي ريالي و ارزي بسياري را براي كشور به ارمغان آورده است .همچنین انجمن با اعمال مديريت هوشمندانه خود و در كنار وزارتخانه‌هاي اثرگذار اقتصادي همانند وزارت صنعت و معدن، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازي و نيز بانك‌هاي عامل توسعه‌اي همانند بانك صنعت و معدن گام‌هاي درخور توجهي را در سطح ملي برداشته است كه حاصل اين تلاش‌ها را مي‌توان در دو حوزه طبقه‌بندي و ارائه کرد:

الف-  حوزه سياستگذاري:

 • موثر در تاسيس و هدايت كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي بعنوان بازوي فكري و نيز عملياتي آن در هدايت قانوني طرح‌هاي مصوب
 • عضويت در كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تهران
 • عضويت در مجمع فعالان توسعه اقتصادي ايران
 • دارای دو کرسی در هیات نمایندگان اتاق
 • تدوين نقشه راه توسعه طرح‌هاي اجرايي و صنعتي بصورت كوتاه‌مدت (سالانه) ميان‌مــدت (پنج ساله) و بلندمدت (افق 1404)

ب -  حوزه عملياتي:

 • اقدامات موثر در راستای فعال‌سازي اعضا و حضور اثربخش آنها با توجه به ضرورت اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در كشور و نيز همگام با سياست‌هاي اجرايي و عملياتي دولت در تحقق پروژه‌هاي مورد نياز
 • امضا و مبادله تفاهم‌نامه با بانك صنعت و معدن در تحقق طرح‌هاي توسعه‌اي
 • امضا و مبادله تفاهم‌نامه با انجمن سازندگــــان تجهيزات صنعت نفـــت ايران در راستای بهره‌گيري اعضا از توانمندي‌هاي متقابل بويژه در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي صنايع نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي
 • امضا و مبادله تفاهـــم‌نامه با كانون مشــــاوران اعتباری و سرمايه‌گذاري بانکی در مورد بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي ايجادي اعضا و در قالب‌هاي تخصصي موجود در ساختار انجمن
 • انعقاد تفاهم‌نامه با بانك ملت
 • حضور موثر در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري، نفت و گاز با رويكردهاي تخصصي
 • اجرا و پياده‌سازي دوره‌هاي آموزشي و سمينارهاي تخصصي
 • تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي به منظور تعامل با كارفرمايـــان
 • مشاركت و حضور در سمينارها، همايش‌ها و كنفرانس‌هاي مختلف

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search