انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه بازار

تاریخ تاسیس: 1394

مسئول: خانم مهندس فهیمه داوری

اعضا: آقایان مهندس علیرضا حجازی‌فر- مهندس محمد مرادیان‌خلج- مهندس مجیدآمحمد کردستانی

اهداف:

  • برنامه‌ریزی و کمک به توسعه بازار اعضا
  • جذب اعضای جدید
  • انتشار بانک اطلاعاتی اعضای انجمن
  • معرفی توانایی و ظرفیت‌های اعضای انجمن برای جامعه اقتصادی کشور و دیگر انجمن‌ها و نهادها
  • برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های فرصت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
  • تعامل سازنده با کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی

برنامه:

  • ایجاد شناخت شفاف از حرفه مشاوره سرمایه‌گذاری
  • ارتباط هرچه بیشتر با نهادهای مرتبط با حرفه مشاوره سرمایه‌گذاری از جمله بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و ...
  • معرفی هرچه بیشتر مشاوران عضو انجمن به جامعه اقتصادی کشور و رفع موانع ورود آنها به عرصه‌های داخلی و خارجی

اقدامات انجام شده:

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search