انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

 افول سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بخش نخست)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دکتر رضا پدیدار                                                                                                                                                                            
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

 جایگاه نفت در بودجه ۱۴۰۰

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دکتر رضا پدیدار                                                                                                                                                                            
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search