برخی از خدمات انجمنانجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها با شناسایی مهمترین نیازهای اعضای خود از جایگاه صنفی خود بهره گرفته و جهت تسهیل امور شرکت‌ها اقدام به عقد قرارداد و تفاهم‌نامه‌ها با تعرفه‌های به مراتب مناسب‌تر کرده است.

چرا انجمن؟


رتبه A

رتبه A

کسب رتبه A در سال 1401 در رتبه‌بندی تشکل‌های اتاق بازرگانی

فدراسیون نفت ایران

فدراسیون نفت ایران

عضویت انجمن در فدراسیون نفت ایران

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

عضویت در هیئت‌مدیره کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران

تفاهم‌نامه‌ها

تفاهم‌نامه‌ها

دارای تفاهم‌نامه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با فعالیت اعضا

0 +
شرکت‌های فعال​
0 +
کل نیروهای انسانی​
0 +
کل اعضا​
0 +
شرکت در نمایشگاه‌ها​

برگزاری دوره‌های آموزشی

متناسب با نیاز اعضا

سخن رئیس هیئت‌مدیره


اقتصاد می‌تواند يك فعل باشد و سرمايه‌گذاری يك جريان. مجموعه فعاليت‌های سرمايه‌گذاری در اقتصاد كشور نقش مهمی در  ايجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زايی ايفا می‌كند و از طرف ديگر، مشاوران سرمايه گذاری در تنوع فرآيند فعاليتی خود می‌توانند اثرگذار و نافذ باشند. الزامات و بسترهای لازم برای طراحی، تنظيم و هدايت سرمايه‌ها كه عمدتا برای ارتقای جريان سرمايه‌گذاری است می‌تواند محرك رشد و توسعه اقتصادی كشور باشد.

رضا پدیدار

هیئت‌مدیره


هیئت‌مدیره انجمن منتخب مجمع عمومی 1400

رضا پدیدار
رضا پدیدار رئیس هیئت‌مدیره
کورش نیکخو
کورش نیکخو نایب رئیس هیئت‌مدیره
فهیمه داوری
فهیمه داوری عضو هیئت‌مدیره
مهرنوش قبادی
مهرنوش قبادی خزانه‌دار و عضو هیئت‌مدیره
حسین اشراقی
حسین اشراقی عضو هیئت‌مدیره
محمدرضا شریف
محمدرضا شریف عضو هیئت‌مدیره
images
سحر اصلانی عضو هیئت‌مدیره
images
عنایت‌اله مستوفی دبیر انجمن